top of page

כירורגיה מערכת עיכול עליונה

הקיבה הינה אחד מאיברי העיכול המרכזיים. היא ממוקמת בין הוושט לתריסריון.
הסיבות העיקריות בגינן יתבצע ניתוח לכריתה מלאה או חלקית של הקיבה הן: סרטן קיבה, כיב קיבה,נקב ופוליפים שאינם ניתנים להסרה בשיטה אנדוסקופית. 

bottom of page