top of page

כירורגיה בריאטרית ומטבולית

השמנה פוגעת באופן משמעותי בבריאות; היא פוגעת באיכות החיים וביכולת התפקוד וגורמת לתחלואה נפשית וגופנית כרונית. השמנה משמעותית עלולה אף לגרום לתמותה מוקדמת. אכן קיימת נטייה גנטית להשמנה, אך העלייה הברורה בעשורים האחרונים בהיקפי ההשמנה בעולם המערבי מהווה עדות חד-משמעית לתרומתו של אורח החיים להשמנה. מקור ההשמנה נעוץ בהפרת האיזון בין הצריכה הקלורית המגיעה מהמזון לבין הוצאת האנרגיה באמצעות פעילות גופנית. קלוריות עודפות נצרכות בשל אכילת מזון מהיר עתיר קלוריות, הגדלת המנות הנמכרות ועלותו הנמוכה של מזון עתיר קלוריות מחד, וצמצום היקף הפעילות הגופנית עקב צפייה ממושכת יותר בטלוויזיה ובמחשב, המחמיר את הבעיה, מאידך. אחוז הילדים והמבוגרים הסובלים מהשמנה בישראל גדל.

 

הצעד הראשון שיש לעשות כדי להתמודד עם עודף משקל הוא לברר את מצבנו. לשם כך הומצא מדד מסת הגוף (או BMI). מדד מסת הגוף הוא מדד המלמד אם לאדם משקל תקין, עודף משקל או תת-משקל. המדד מחושב באמצעות נתוני הגובה (במטרים) והמשקל (בק"ג). אפשר למדוד את שניהם בקלות בבית בעזרת מאזניים וסרט מדידה, או, כמובן, במרפאה של קופת חולים.

נוסחה.jpg
קבוצות משקל.jpg
bottom of page