top of page

בקע ונטרלי

בקע ונטרלי

בקע ונטרלי (POVH)
בקע שמקורו בחולשה שנותרת בצלקת הניתוחית לאחר החלמתה ומהווה 10% מכלל ניתוחי הבקעים.

 

בקע ונטרלי מופיע בכ-5% מכלל המנותחים שעברו ניתוח בטן גדול (כיס מרה, קיסרי, כבד וכו'). והוא בדרך כלל ניתוח מורכב יותר. זאת בשל העובדה שהצלקת מניתוחים קודמים יוצרת סביבה שאינה "טבעית" באנטומיה שלה ודורשת מיומנות גבוהה לתקנה – לזהות את הפגם שבוצע בניתוח הקודם ולוודא שהתיקון החדש חזק מספיק לתמיכת הבטן.

הניתוח
הניתוח מבוצע בגישה פתוחה בחתך באורך משתנה – כתלות בגודל הבקע והצלקת הניתוחית הקודמת. גם אורך הניתוח משתנה בהתאם למאפיינים היחודיים של כל בקע והדרישות לתקנו בצורה מיטבית. Component separation- בניתוח זה מתבצע גם תיקון רקמות וגם הנחת רשת.

בגישה לפרוסקופית – ע"י הנחת רשת הסוגרת את הפגם הנוצר.

בניתוח זה ההחלמה היא בדרך כלל ארוכה יותר, בעיקר כשמדובר במקרים מסובכים.

bottom of page