top of page

אדרנלקטומי

בלוטות האדרנל (יותרת הכליה) הן בלוטות בצורת משולש, הממוקמות בקצה העליון של הכליות. במרבית המקרים, עקב הפרשה מוגברת של אחד ההורמונים, בעקבות גידול בבלוטה, יש צורך לכרות את הבלוטה.
בהתאם לצורך, ניתן לכרות בלוטה אחת או את שתי הבלוטות יחד.

bottom of page