top of page

בקעים

בקע

מהו בקע?
בקע (הרניה או "קילה" בשפה עממית) מוגדר כחדירה של איבר תוך בטני דרך פגם (מולד או נרכש) בדופן הבטן.

סוגי הבקעים הנפוצים הינם בקע מפשעתי (75%), בקעים בדופן הבטן - כולל בקעים בצלקת ניתוחית (10%), ובקע טבורי (3% ).

תיקון בקע הינו הפרוצדורה הנפוצה ביותר המבוצעת בכירורגיה הכללית, ודורשת התערבות מוצלחת ומיומנת לתיקונה.

הניתוח:
הטיפול המיטבי בבקע הינו ניתוח. מלבד המענה לחוסר הנוחות והאסתטיקה שנגרמים ע"י הבקע, מטרת הטיפול הניתוחי הינה מניעה של סיבוכים עתידיים כגון כליאה של תוכן הבקע, או נמק של הרקמה, דבר העלול לסכן את חיי החולה ולהצריך כריתת קטע מעי.
הניתוח מבוצע בגישה פתוחה/לפרוסקופית בהתאם למאפייני הבקע. עקרון של תיקון בקע - tension free repair
 

ברוב המקרים יבוצע תיקון של הבקע ושחזור הפגם בדופן הבטן בעזרת רשת ייעודית המונחת באזור. קיבוע הרשת מאפשרת הפחתה של המתח על הרקמה ומפחיתה סיכון לחזרה של הבקע ובעצם מאפשר לה להיבנות מחדש. בבקעים נדירים המנתח יכול להחליט על ביצוע תיקון ראשוני של הבקע ללא הנחת רשת.
חזרה לשגרת חיים פעילה בדרך כלל מהירה בניתוח מסוג זה.

בקע מפשעתי

01

בקע פמורלי

02

בקע טבורי

03

בקע ונטרלי POVH

04

בקע סרעפתי

05
bottom of page