top of page

התמחות בניתוחי רביזיה (ניתוח חוזר)

ניתוח חוזר מומלץ במצבים של "כישלון" בירידת המשקל בטווח הרחוק, המוגדרת כירידה של > 50% מעודף במשקל לאחר שנתיים או כהגעה ל < 30% ממשקל גוף אידיאלי (בעיקר לניתוחי טבעת ושרוול).
קיימים שלושה סוגים של ניתוחים בריאטרים חוזרים:
1. המרה (conversion)- ניתוח חוזר בשיטה שונה מזו שכבר בוצעה
2. תיקון (revision)- ניתוח המבוצע עקב סיבוכים או תיקון תוצאות הניתוח הבריאטרי הראשוני
3. שחזור (reversal)- ניתוח לשחזור האנטומיה המקורית

bottom of page