top of page

בקע פמורלי

בקע פמורלי

בקע פמורלי הוא בקע הנוצר על ידי מעבר של לולאת מעי דרך התעלה הפמורלית הנמצאת מתחת לרצועה המפשעתית בקעים פמורליים אינם נפוצים ומהווים כ- 3% מסך כל הבקעים.

הבקע יכול להתפתח בגברים ובנשים, אך מופיע כמעט אך ורק בנשים בגלל מבנה אגן רחב יותר. בנוסף, בקעים פמורליים שכיחים יותר במבוגרים מאשר בילדים. התסמין העיקרי המופיע הוא בליטה המופיעה בעמידה ונראית כגוש באזור המפשעה, בליטה זו יכולה להשתנות בגודלה במהלך היום כתלות בלחץ התוך בטני. הבליטה לרוב קטנה או בלתי נראית כאשר המטופל כפוף או במצב ישיבה. בנוסף, יכולות להופיע תחושת כאב וחסימת מעיים.
 

הניתוח

הניתוח מבוצע בגישה פתוחה בחתך של כ 5-8 ס"מ או בגישה לפרוסקופית עם שלושה חתכים באורך 5-10 מ"מ. גם כאן תבוצע בנייה חדשה של הרקמה באמצעות רשת.

הניתוח אורך כשעה והחלמה מלאה לאחר כחודש.

bottom of page