top of page

בקע טבורי

בקע טבורי

בקע טבורי
הוא מצב שבו מקטע מהמעי/ רקמת שומן מצליח לחדור את דופן הבטן ומתחיל לבלוט החוצה. זהו מצב נפוץ יחסית שלא נחשב ברוב המקרים למצב מסוכן.

הוא יכול להופיע ביילודים, אך לא אחת הבקע מתרחש גם בקרב מבוגרים. באופן עקרוני בכל תינוק באשר הוא, חבל הטבור עובר דרך פתח שממוקם בשרירי הבטן שבאופן טבעי נסגר לאחר הלידה.

במקרים מסוימים הפתח לא נסגר מאליו וכתוצאה מכך רקמה קטנה מהמעי עלולה להיתקע בפתח ולמנוע את הסגירה שלו. סך הכול עשרה אחוז מהתינוקות באים לעולם עם בקע טבורי. במבוגרים הבקע לרוב מתרחש לאחר שהחור נסגר ולמעשה הבקע הוא פתיחה מחודשת של החור. במבוגרים הבקע יכול להיות תוצאה של היחלשות דופן הבטן שיכולה להיות מולדת או נרכשת, השמנה בטנית, הזדקנות של הרקמות באזור הבקע ועוד.

 

בנוסף לכך, גם במהלך ההיריון, האם ההרה נמצאת בסיכון לסבול מבקע טבורי על רקע הלחץ הגדול שמופעל על אזור הטבור. הלחץ הבטני .

 

הניתוח
הניתוח מבוצע בגישה פתוחה בחתך של כ 3-5 ס"מ או בגישה לפרוסקופית עם שלושה חתכים באורך 5-10 מ"מ. גם כאן תבוצע תיקון של הפגם באמצעות רשת.

הניתוח אורך כשעה והחלמה מלאה לאחר כחודש.

bottom of page