top of page

ניתוחי SADI-S

ניתוח בריאטרי שמטרתו לסייע בהורדה במשקל לאנשים הסובלים מהשמנה חולנית.

הניתוח בעיקרו מאל-אבסורבטיבי, אך קיים גם רכיב רסטרקטיבי - בניתוח זה מתבצע מעקף תריסריון והסרה של חלק גדול מהקיבה.

 

לאור שינויים אלה, המזון עוקף את מרבית המעי הדק ומגביל את ספיגת הקלוריות והנוטריינטים. מעקף התריסריון יחד עם הקטנת נפח הקיבה מוביל לירידה משמעותית במשקל.

bottom of page