top of page

ניתוחי לבלב

הלבלב הוא בלוטה המפרישה הורמונים שונים. הלבלב ממוקם מתחת לקיבה ומאחורי התריסריון. מקובל לחלק את מבנה הלבלב ל-3: ראש (שצמוד לתריסריון), גוף וזנב.
סרטן הלבלב הינו המחלה העיקרית בגינה מבוצע ניתוח לכריתה מלאה או חלקית של הלבלב. בהליך זה תיתכן גם הסרה של הטחול.

bottom of page